Web gune honek bere eta hirugarrenen cookieak darabiltza, nabigazioa hobetzeko, zure hobespenetara egokitzeko eta zeregin analitikoak egiteko. Nabigatzen jarraituz gero, gure
cookieen politika  onartuko duzu. ITXI
fechas
Gaztepolis
uzturre gazte bilgunea
lege-oharra

 

1. Web orrialde honen titularraren identitatea. 
Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetze aldera, gaztepolis.org web orriaren titularra nor den jakinarazi nahi dizuegu: Gaztepolis Elkartea

Posta elektronikoa:  info@gaztepolis.com

2. Web leku hau erabiltzeko baldintza orokorrak
Web orri honetara sartzeak “Erabiltzaile” izaera ematen dizu, eta ondorioz, webera sartu zaren unean www.gaztepolis.org orrian argitaratuta dauden baldintza orokorrak berariaz eta salbuespenik gabe onartu dituzula esan nahi du. Beraz, Erabiltzaileak erabilera baldintza orokorrak irakurri behar ditu, web orri honetara sartzen den bakoitzean, eta hala baldin bada, web orri honen bidez ematen diren zerbitzuak erabiltzen dituen bakoitzean, baldintzak aldatu egin daitezke-eta.   
2.1. Helburua eta ezarpen eremua
Erabilera baldintza orokor hauek, www.gaztepolis.org gunearen sarrera, nabigazioa eta erabilera arautzen dute, baita bere edukien erabileratik eratorritako erantzukizunak ere, besteak beste, testuak,  grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, baita jabetza intelektuala eta industrialari buruzko lege nazionalek eta nazioarteko itunek babestutako beste edozein sortze-lan ere.     
2.2. Zerbitzuetara sartu eta erabiltzeko baldintzak 
a/ Une oro, Erabiltzaileak web orri honetako zerbitzuen erabilera zilegia egin behar du, baldintza nagusi hauen araberakoa, baita Interneten onartu ohi diren praktiken araberakoa ere.
b/ Erabiltzaileak ez du: web honetako informatika-sistemak kaltetu edo aldatzeko helburuz birusik, programarik, makrorik edo edozein karaktere sekuentziarik sartuko; beste erabiltzaile batzuen sarrera eragotziko baliabideen kontsumo masiboaren bidez; publizitate helburuz web honetan sartutako daturik bilduko; web honetako edukirik erreproduzituko, kopiatuko, zabalduko, eraldatuko edo hirugarrenen eskuetan jarriko; web honetako zerbitzuen bidez jarduerarik burutuko hirugarrenen jabetza intelektualerako, ohorerako, irudirako eta intimitaterako eskubideak kaltetu ditzakeenik; konkurrentzia desleialeko eta legez kanpoko publizitate ekintzarik burutuko.

3. Jabetza intelektual eta industrialaren gaineko eskubideak.
Gaztepolis Elkartea www.gaztepolis.org osatzen duten elementu guztien jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo ikur bereizlea barne. Bereziki, eta mugarik gabe, autore eskubideek babestuta daude, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, marrazkiak, argazkiak, soinuak eta web honetan dauden gainontzeko elementu guztiak. 
www.gaztepolis.org orrian sartzeak edo nabigatzeak inoiz ez du ekarriko Gaztepolis Elkarteak bere jabetza intelektual edo industrialaren gaineko eskubideei uko egitea, eskuz aldatzea edo lizentzia osoa edo partziala ematea Erabiltzaileari. 
Horregatik, Erabiltzaileak jakin badaki, Gaztepolis Elkarteak berariaz eta idatziz baimenik eman ezean, jabetza intelektualen eta/edo industrialen gaineko eskubideen arau-haustea dela www.gaztepolis.org orriko eduki guztien edo batzuen erreprodukzioa, kopia, zabaltzea, merkaturatzea, eraldatzea, berrerabiltzea, publikoki jakinaraztea eta oro har, beste edozein metodoz, edozein ustiapen mota egitea.

4. Erantzukizun eta berme erregimena.
4.1. Gaztepolis Elkarteak dio, neurri tekniko zein antolamendukoak hartu dituela, bere ahalmenen eta teknologiaren ahalmenen araberakoak, web orriaren funtzionamendu zuzena eta birus eta osagai kaltegarririk ez izatea ahalbidetuko dutenak; hala ere, ez du erantzukizunik bere gain hartuko:  (a) www.gaztepolis.org orrian jasotako eduki eta zerbitzuen jarraipena eta erabilgarritasunari dagokionez; (b) eduki horietan akatsik ez izatean ezta gerta daitezkeen akatsen zuzenketan; (c) www.gaztepolis.org orrian birus eta/edo osagai kaltegarririk egoteari dagokionez; (d) hartu diren segurtasun neurrien menderaezintasunean; (e) www.gaztepolis.org orriaren segurtasun-sistemak hausten dituen edozein pertsonak sor ditzakeen min edo kalteei dagokienez.   
4.2. Gaztepolis Elkarteak beretzat hartu du www.gaztepolis.org orrian sartzeko aukera aldi baterako eta aldez aurretik jakinarazi barik eteteko eskubidea, mantenu, konpontze, eguneratze edo hobetze jarduerak direla eta. Betiere egoerak ahalbidetzen badu Gaztepolis Elkarteak, behar besteko aurretiaz argitaratuko du zerbitzuen etenaldiaren berri ematen duen jakinarazpena.    
4.3. www.gaztepolis.org orrian egon daitezkeen beste web orri batzuetarako estekek nora eraman ditzaketen Erabiltzaileak ez da Gaztepolis Elkartearen erantzukizuna, ez baitu inolako kontrolik hauen gainean eta hauen helburua, erabiltzaileei beste informazio-iturri batzuen berri ematea besterik ez da, beraz, Erabiltzaileak berea du orri horietako edukietara sartzearen erantzukizuna, baita bertako arauak zeintzuk diren jakitearena ere.      
4.4. Gaztepolis Elkarteak ez du erantzukizunik  Erabiltzaileak bere web orriko eduki eta zerbitzuei ematen dien erabileraren gainean. Beraz, ez du bermatuko Erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzuekin egin lezaketen erabilera baldintza orokorrekin bat etorriko denik, ezta era arduratsuan egingo dutenik ere.   

5. Iraupena eta aldaketak.
5.1. Gaztepolis Elkarteak sarrera baldintza orokor hauek osorik edo zatika aldatzeko eskubidea du eta aldaketak www.gaztepolis.org orrian argitaratuko ditu. Halaber, aldez aurretik jakinarazi barik egin ditzake egoki deritzen aldaketak web orrian, eta edukiak nahiz ematen dituen zerbitzuak alda, ken edo erantsi ditzake, baita hauen aurkezpena edo aurkitzeko modua ere. Ondorioz, Erabiltzailea www.gaztepolis.org orrian sartzen den une bakoitzean argitaratuta dauden baldintza orokorrak izango dira indarrean, beraz, erabiltzaileak aldian-aldian irakurri beharko ditu aipatutako erabilera baldintza hauek.   
5.2. Baldintza berezietan xedatutakoaz gain, Gaztepolis Elkarteak bukatutzat eman, eten edo moztu egin lezake, edozein unetan, aldez aurretik jakinarazi barik, orriaren edukietara sartzea, eta Erabiltzaileak ez du inolako indemnizaziorik eskatzeko aukerarik izango.  

6. Ezargarria den legedia eta jurisdikzio-eskumena.
Gaztepolis Elkartea eta erabiltzailearen arteko harremanak, ezar daitekeen legediaz eta jurisdikzio-eskumenaz indarrean dagoen araudiak xedatutakoaren arabera arautuko dira. Hala ere, araudiak alderdiei forupean aritzeko eskubidea aurreikusi dien kasuetan, Gaztepolis Elkarteak eta Erabiltzaileak, egokitu dakiekeen beste edozein foru-legeri berariaz uko eginda, Bilbao hiriko auzitegi eta epaitegien eskumendean jarriko dute bere burua.